பிந்திய செய்திகள்

பிரதான செய்திகள்
“பொஸிற்றிவ்” பொன்னம்பலம்

மேலும் செய்திகளைப்படிக்க‌

சினிமா

கட்டுரை

பல்சுவை

இவ்வாரம் பிரபல்யமனவை

இலங்கை கட்டுரைகள் பிரதான செய்திகள் விளையாட்டு

மட்டுநகரின் கால்பந்தாட்டத்தில் மன்னனாகத் திகழும் ரெட்ணா எனும் மா.ரெட்ணசிங்கம் – து.கௌரீஸ்வரன்.

அறிமுகம்இலங்கையின் கால்பந்தாட்ட வரலாற்றில்...

சினிமா

Copy link
Powered by Social Snap