உலகம் பிரதான செய்திகள்

மனுஸ்தீவு புகலிடக் கோரிக்கையாளர்களுக்கு அவசர மருத்துவ வசதிகள் தேவை


குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர்
மனுஸ் தீவு புகலிடக் கோரிக்கையாளர்களுக்கு அவசர மருத்துவ வசதிகள் தேவைப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.  அவுஸ்திரேலியாவிற்குள் சட்டவிரோதமாக பிரவேசித்த புகலிடக் கோரிக்கையாளர்கள் மனுஸ் தீவுகளில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்தப் புகலிடக் கோரிக்கையாளர்கள் கடுமையான மருத்துவ தேவைகளை எதிர்நோக்கி வருவதாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

மனுஸ் தீவுகளில் இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட புகலிடக் கோரிக்கையாளர்களுக்கு மருத்துவ உதவிகளை வழங்கக்கூடிய வசதிகள் கிடையாது என தெரிவிக்கப்படுகிறது. மனுஸ்தீவுகளின் புகலிடக் கோரிக்கையாளர் முகாம் மூடப்பட்டிருப்பதனால், அங்கு தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 600 புகலிடக் கோரிக்கையாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மின்சாரம், உணவு மற்றும் நீர் தட்டுப்பாடு காரணமாக புகலிடக் கோரிக்கையாளர்கள் பெரும் நெருக்கடிகளை எதிர்நோக்கி வருவதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.