இலங்கை பிரதான செய்திகள்

முந்திரிப் பருப்பு விநியோகஸ்தரை விரட்டுவதற்கே, MY3  நிறைவேற்று அதிகாரத்தை, பயன்படுத்தினார்..

மைத்திரி – மஹிந்த அரசாங்கத்துக்கு, குறைந்தபட்சம், சுவாசிலாந்து போன்ற நாட்டிலிருந்து கூட வாழ்த்து கிடைக்கவில்லையெனக்  ஜே.வி.பியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிமல் ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையை  தற்போது, கறுப்பு ஊடக வலையமைப்பொன்றே நிர்வகித்து வருகின்றதெனக் கூறிய ஜனாதிபதி, தனது நிறைவேற்று அதிகாரத்தை, ஸ்ரீ லங்கன் விமானச் சேவையின் முந்திரிப் பருப்பு (கஜு) விநியோகஸ்தரை விரட்டுவதற்கே பயன்படுத்தினார் என்றும்  சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.