இலங்கை பிரதான செய்திகள்

பொறியியல் பீடத்திற்கு மாணவா்களை அதிகாிக்க தீா்மானம்

இலங்கையின் பிரதான பொறியியல் பீடங்கள் 6ஆறிற்குமாக சோ்த்து 405 மாணவர்களை அதிகரிக்க கல்வி அமைச்சின் அதிகாரிகள் தீர்மானித்துள்ளனா் எனத் தொிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உயர்கல்வி அமைச்சில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போது கல்வி அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல் பீரிஸ் இதனை தெரிவித்துள்ளார் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையில் தற்போதுள்ள பிரதான பொறியியல் பீடங்கள் அமைந்துள்ள பல்கலைகழகங்களான பேராதனை, ஜயவர்தனபுர, யாழ்ப்பாணம், ருகுணு, மொரட்டுவ மற்றும் தென் கிழக்கு பல்கலைகழகங்களுக்கே இவ்வாறு 405 மாணவர்களை அதிகாிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது #பொறியியல்பீடங்கள் #மாணவர்கள் #அதிகரிக்க #கல்விஅமைச்சர் #பேராதனை #ஜயவர்தனபுர #யாழ்ப்பாணம்

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap