விளையாட்டு

அட்ரியன் சில்வா தொடர்பில் லெசிஸ்டர் கழகம் விடுத்த கோரிக்கை நிராகரிப்பு


குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர்
அட்ரியன் சில்வா தொடர்பிலான லெசிஸ்டர் கழகம் விடுத்த கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. சில்வாவை தமது கழகத்தில் இணைத்துக் கொள்வது தொடர்பில் விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கையை சர்வதேச கால்பந்தாட்டப் பேரவை நிராகரித்துள்ளது. ஸ்போர்டிங் லிஸ்பன் கழகத்திலிருந்து, லெசிஸ்டர் சிட்டி கழகத்திற்கு சில்வாவை பரிமாற்றம் செய்வது குறித்து மேன்முறையீடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

எனினும், இந்த மேன்முறையீட்டை சர்வதேச கால்பந்தாட்டப் பேரவை நிராகரித்துள்ளது. 22 மில்லியன் பவுண்ட்களுக்கு அட்ரியன் சில்வா பரிமாற்றம் செய்யப்படவிருந்தார். எனினும், கால்பந்தாட்டப் பேரவையின் தீர்ப்பிற்கு அமைய வீரர்கள் பரிமாற்றம் செய்வதற்கு ஜனவரி மாதம் வரையில் லெசிஸ்டர் கழகம் காத்திருக்க வேண்டுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply